Маалыматтык шайлоо системасы

Шайлоо жөнүндө маалымат

Шайлоонун жүрүшү жөнүндө маалымат

Жыйынтык жок

Шайлоо жөнүндө маалымат

Келе жаткан шайлоолор жөнүндө маалымат

  • Жадыбалы жок

Шайлоо кампаниялары

Шайлоо түрүШайлоо кампанияларыШайлоо датасыШайлоочулардын саныШайлоого катышкандардын %
Жергиликтүү шайлоо КРнын АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 15.05.16 15/05/2016 28,740 41.67%
Жергиликтүү шайлоо КРнын АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШ-ИН ДЕПУТ-РЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛОО 15.05.16 15/05/2016 2,465 44.02%
Жергиликтүү шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 27/03/2016 223,389 55.5%
Жергиликтүү шайлоо КРнын АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛОО 27/03/2016 48,146 57.77%
Парламенттик шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 04/10/2015 2,761,297 57.56%