Маалыматтык шайлоо системасы

Шайлоо жөнүндө маалымат

  • 예정
  • 진행
  • 종료

Шайлоонун жүрүшү жөнүндө маалымат

53.92%
53.69%
47.11%
61.73%
  •    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТТАРЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛОО 28.01.2018

Шайлоо статистикасы

Жашы боюнча статистикалык маалымат

Шайлоо кампаниялары

Шайлоо түрүШайлоо кампанияларыШайлоо датасыШайлоочулардын саныШайлоого катышкандардын %
Референдумы КР Тест 2 05/02/2018 3,025,770 0%
Референдумы КР Тест 1 05/02/2018 3,056,592 0%
Референдумы КР Тест 3 05/02/2018 3,056,512 0%
Жергиликтүү шайлоо Тестовая кампания выборы депутатов местных кенешей КР 2018 02/02/2018 2,300 0%
Жергиликтүү шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 28.01.2018 28/01/2018 4,296 43.72%