Маалыматтык шайлоо системасы

Шайлоо жөнүндө маалымат

  • 예정
  • 진행
  • 종료

Шайлоонун жүрүшү жөнүндө маалымат

57.86%
68.14%
61.05%
51.12%
54.57%
54.41%
55.51%
58.83%
52.01%
  •    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН ШАЙЛОО 15.10.2017

Шайлоо статистикасы

Жашы боюнча статистикалык маалымат

Шайлоо кампаниялары

Шайлоо түрүШайлоо кампанияларыШайлоо датасыШайлоочулардын саныШайлоого катышкандардын %
Президенттик шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН ШАЙЛОО 15.10.2017 15/10/2017 3,025,770 55.93%
Президенттик шайлоо ТВОЙ ВЫБОР - ТВОЕ БУДУЩЕЕ! 14/10/2017 475,000 0%
Жергиликтүү шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТТАРЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛОО 03.09.17 03/09/2017 5,430 47.66%
Жергиликтүү шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 03.09.2017 03/09/2017 14,029 57.95%
Жергиликтүү шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 28.05.2017 28/05/2017 130,919 43.4%