Маалыматтык шайлоо системасы

Шайлоо жөнүндө маалымат

  • 예정
  • 진행
  • 종료

Шайлоонун жүрүшү жөнүндө маалымат

39.62%
46.84%
42.19%
45.38%
54.55%
  •    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 28.05.2017

Шайлоо статистикасы

Жашы боюнча статистикалык маалымат

Шайлоо кампаниялары

Шайлоо түрүШайлоо кампанияларыШайлоо датасыШайлоочулардын саныШайлоого катышкандардын %
Жергиликтүү шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 28.05.2017 28/05/2017 130,919 43.4%
Жергиликтүү шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТТАРЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛОО 28.05.17 28/05/2017 141,275 54.55%
Президенттик шайлоо ТЕСТОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 11/05/2017 1,995 0%
Жергиликтүү шайлоо ЧҮЙ ОБЛАСТЫНЫН АЛАМҮДҮН РАЙОНУНУН №7159 ЖАНА ОШ ОБЛАСТЫНЫН ӨЗГӨН РАЙОНУНУН №5057 ШАЙЛОО УЧАСТКАЛАРЫНДА КАЙРА ДОБУШ БЕРҮҮ 15/01/2017 4,733 46.52%
Референдумы КР КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ 11/12/2016 2,851,952 42.07%