Маалыматтык шайлоо системасы

Шайлоо жөнүндө маалымат

  • 예정
  • 진행
  • 종료

Шайлоонун жүрүшү жөнүндө маалымат

39.13%
44.06%
39.07%
35.23%
46.79%
40.22%
42.73%
40.57%
39.51%
  •    2021-ЖЫЛДЫН 10-ЯНВАРЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКАРУУ ФОРМАСЫН АНЫКТОО БОЮНЧА РЕФЕРЕНДУМ (БҮТКҮЛ ЭЛДИК ДОБУШ БЕРҮҮ)

Шайлоо статистикасы

Жашы боюнча статистикалык маалымат

Шайлоо кампаниялары

Шайлоо түрүШайлоо кампанияларыШайлоо датасыШайлоочулардын саныШайлоого катышкандардын %
Президенттик шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛОО 10.01.2021 10/01/2021 3,563,574 39.75%
Референдумы КР 2021-ЖЫЛДЫН 10-ЯНВАРЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКАРУУ ФОРМАСЫН АНЫКТОО БОЮНЧА РЕФЕРЕНДУМ (БҮТКҮЛ ЭЛДИК ДОБУШ БЕРҮҮ) 10/01/2021 3,563,574 39.88%
Парламенттик шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 4/10/2020 04/10/2020 3,523,554 56.2%
Президенттик шайлоо "Голосование за лучший медиа продукт участников Молодежной лаборатории" 27/08/2020 475,000 0%
Жергиликтүү шайлоо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫССЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУНУН САРУУ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛОО 22.09.2019 22/09/2019 5,193 34.6%